Giới thiệu

- Thành lập ngày 04/5/1972 tại QĐ số 889/QĐ/TC-BGTVT của Bộ trưởng Bộ GTVT - Trường Công nhân kỹ thuật Đường biển.
- Ngày 27/4/1990 tại QĐ số 747/QĐ/TCCB-LĐ của Bộ trưởng Bộ GTVT và Bưu điện đổi tên thành Trường Kỹ thuật và Nghiệp vụ hàng hải I.
- Ngày 02/12/1996 tại QĐ số 3199/QĐ/TCCB-LĐ của Bộ trưởng Bộ GTVT nâng cấp thành Trường Trung học Hàng hải I.
- Ngày 01/02/2007 Tại QĐ số 661/QĐ-BGDĐT của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo nâng cấp thành Trường cao đẳng Hàng hải I. 

xem thêm
Slide 2H2ádf

Theo thông lệ cứ hai năm một lần, giảng viên Trường cao đẳng hàng hải 1 lại hồ hởi bước vào “Hội thi giáo viên dạy giỏi” cấp trường. Hội thi diễn ra qua 2 vòng: vòng 1- cấp cơ sở: từ ngày 04/3/2013 đến ngày 29/3/2013, vòng 2 - cấp trường từ ngày 15/4/2013 đến ngày 18/4/2013. Kết quả Hội thi Nhà trường đã chọn và công nhận 36 giảng viên đạt danh hiệu: “Giáo viên dạy giỏi cấp trường” năm học 2012-2013.