Giới thiệu

- Thành lập ngày 04/5/1972 tại QĐ số 889/QĐ/TC-BGTVT của Bộ trưởng Bộ GTVT - Trường Công nhân kỹ thuật Đường biển.
- Ngày 27/4/1990 tại QĐ số 747/QĐ/TCCB-LĐ của Bộ trưởng Bộ GTVT và Bưu điện đổi tên thành Trường Kỹ thuật và Nghiệp vụ hàng hải I.
- Ngày 02/12/1996 tại QĐ số 3199/QĐ/TCCB-LĐ của Bộ trưởng Bộ GTVT nâng cấp thành Trường Trung học Hàng hải I.
- Ngày 01/02/2007 Tại QĐ số 661/QĐ-BGDĐT của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo nâng cấp thành Trường cao đẳng Hàng hải I. 

xem thêm
Slide 2

Tin mới

Thông báo: Tuyển sinh đào tạo sơ cấp nghề

Thông báo: Tuyển sinh đào tạo sơ cấp nghề

Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2014-2015 và nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực hàng hải. Trường Cao đẳng Hàng hải I thông báo tuyển sinh đào tạo Sơ cấp nghề như sau:

Theo thông lệ cứ hai năm một lần, giảng viên Trường cao đẳng hàng hải 1 lại hồ hởi bước vào “Hội thi giáo viên dạy giỏi” cấp trường. Hội thi diễn ra qua 2 vòng: vòng 1- cấp cơ sở: từ ngày 04/3/2013 đến ngày 29/3/2013, vòng 2 - cấp trường từ ngày 15/4/2013 đến ngày 18/4/2013. Kết quả Hội thi Nhà trường đã chọn và công nhận 36 giảng viên đạt danh hiệu: “Giáo viên dạy giỏi cấp trường” năm học 2012-2013.