Giới thiệu

- Thành lập ngày 04/5/1972 tại QĐ số 889/QĐ/TC-BGTVT của Bộ trưởng Bộ GTVT - Trường Công nhân kỹ thuật Đường biển.
- Ngày 27/4/1990 tại QĐ số 747/QĐ/TCCB-LĐ của Bộ trưởng Bộ GTVT và Bưu điện đổi tên thành Trường Kỹ thuật và Nghiệp vụ hàng hải I.
- Ngày 02/12/1996 tại QĐ số 3199/QĐ/TCCB-LĐ của Bộ trưởng Bộ GTVT nâng cấp thành Trường Trung học Hàng hải I.
- Ngày 01/02/2007 Tại QĐ số 661/QĐ-BGDĐT của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo nâng cấp thành Trường cao đẳng Hàng hải I. 

xem thêm
Slide 2H2ádf

Trường Hàng Hải đã từng sử dụng dịch vụ của trung tam thiet ke web(lam website) o tai hai phong - cong ty lam web http://navisystem.com.vn. Cung cấp dịch vụ seo chuyen nghiep o hai phong & hai duong.

Thông báo : Tuyển thuyền viên cho công ty TNHH MTV VIPCO

Ngày đăng 08/02/2012

Hiện nay Trung tâm cần tuyển thuyền viên để cung cấp cho công ty TNHH MTV thuyền viên VIPCO là thành viên của công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu VIPCO với các chức danh như sau:

            TRƯỜNG CAO ĐẲNG  HÀNG HẢI I                                                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM PTNLHH & XKLĐ                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

         ======***======                                            ------------***--------                  Số: 060212/TB – CWD             Hải Phòng, ngày 06 tháng 02 năm 2012

 

THÔNG BÁO

  TUYỂN THUYỀN VIÊN CHO CÔNG TY TNHH MTV VIPCO

 Hiện nay Trung tâm cần tuyển thuyền viên để cung cấp cho công ty TNHH MTV thuyền viên VIPCO là thành viên của công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu VIPCO với các chức danh như sau:

1. Cadet Boong, Máy.

Yêu cầu:  Tốt nghiệp Đại học hàng hải

                 Nghe nói tiếng Anh tốt

2. Sỹ quan vận hành Boong, Máy.

Yêu cầu: Đã đảm nhiệm chức danh trên các tàu > 10.000 DWT

3. Thủy thủ, Thợ máy, Phục vụ viên.

Yêu cầu: Tối thiểu 06 tháng kinh nghiệm làm việc trên tàu > 10.000 DWT

4. Thủy thủ trưởng, Thợ bơm làm việc trên tàu dầu.

5. Yêu cầu chung:

- Tất cả các ứng viên đủ sức khỏe làm việc trên tàu chạy tuyến quốc tế.

- Bằng cấp, chứng chỉ phù hợp theo STCW 78/95.

- Tiếng Anh nghe nói tốt.

- Hồ sơ bao gồm bản coppy tất cả chứng chỉ chuyên môn, sơ yếu lý lịch có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc cơ quan đang công tác, đơn xin việc.

 

CHỨC DANH

LƯƠNG (USD)

CHỨC DANH

LƯƠNG (USD)

Phó 2, Máy 3

3.800

AB, Oiler

1.250

Phó 3

3.000

OS, Wiper, Messman

900

Máy 4

2.000

Bosun

1.500

Phó 4

1.500

Fitter

1.600

Cadet

436

Pumpman

1.538

 

Hồ sơ nộp về Trung tâm Phát triển nguồn lực Hàng hải & Xuất khẩu lao động thuộc trường CĐHHI. Mọi chi tiết xin liên hệ số điện thoại : 031.3752417.

TRUNG TÂM PTNLHH &XKLĐ

Tin khác: